Kantola / akakara plant

$24.99
Type: 1
Bristly balsam pear, prickly carolaho, teasle gourd or kantola